Uzturēšanās atļauja Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvijā


Pamatojums uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvijā var iegūt, iegādājoties īpašumu Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā un visās republikāņu nozīmes pilsētās (Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils, Rēzekne, un Jūrmala u.c.), par cenu, kas nav zemāka par 250 000 EUR un valsts nodevā jāsamaksā 5% no īpašuma vērtības. Uzturēšanās atļaujas iesniedzējām jāatbilst šādām prasībām:

  • Nekad nav bijušu parādu par īpašuma nodokļiem;
  • Maksājums no kopējās darījuma vērtības tika izpildīts, izmantojot bezskaidras naudas maksājumu;
  • Īpašuma iegūta no juridiskās personas, kas reģistrēta Latvijas Republikā, ES, vai fiziskas personas, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsoņa, vai no Eiropas Savienības pilsoņa, kurš atrodās Latvijā uz uzturēšanās atļaujas pamata:
  • Kopējā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība iegādes brīdī ir vismaz 80 000 EUR.

Ja kadastrālā vērtība ir mazāka nekā 80 000 EUR, tad īpašuma vērtējums nedrīkst būt mazāks par tirgus vērtību, ko nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.