Dokumentu saraksts uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu saraksts uzturēšanās atļaujas saņemšanai


Jums ir jauzrāda derīgu Latvijas Republikas ceļošanas dokumentu un jāiesniedz šādus dokumentus:

  • Noteikta parauga anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • Fotogrāfija 2;
  • Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
  • Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas minimumu;
  • Dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;
  • Dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta ar bezskaidras naudas maksājumu;
  • Dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;
  • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijas Republikā:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/dokumentu-saraksts2/nekustam%C4%81-%C4%ABpa%C5%A1uma-%C4%ABpa%C5%A1nieks-(%C4%ABpa%C5%A1ums-ierakst%C4%ABts-zemesgr%C4%81mat%C4%81-p%C4%93c-31.08.2014).html

Apstrādes laiks termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai – no viena līdz trim mēnešiem.

Nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījums aizņem laiku no divām līdz četrām nedēļām.